"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της ΜΠΕ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ»ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 49 – 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλ. 2310 883100 - 9, Fax 2310 883110  


τις
Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές
εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας 
της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» Α.Ε.
Αρ. πρωτ. οικ. 3748/13.4.2011


και το
Πόρισμα
Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ  
για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:  
«Μεταλλευτικές –   Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις
Μεταλλείων Κασσάνδρας»
 Απρίλιος 2011  


στο link σε μορφή pdf αρχείου :
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM/ellinikos_xrysos.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------


ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. οικ. 4089/13.5.2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της ΜΠΕ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ»

Την εκτίμηση ότι η επέκταση της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ στη Βόρεια Χαλκιδική, όπως αυτή προβλέπεται στην αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν πληροί βασικούς όρους και άρα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, διατυπώνει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για το Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ!


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

  
1. Σύσταση και σύνθεση της επιτροπής

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. έλαβε επιστολή κατοίκων της Ιερισσού, που του ζητούσαν να εκφράσει άποψη για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», που αφορούσε στην επέκταση της μεταλλευτικής της δραστηριότητας στη Β. Χαλκιδική. Λόγω της σοβαρότητας και της πολυπλοκότητας του θέματος, συγκροτήθηκε επιτροπή για να το μελετήσει, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να καταθέσει την άποψή της πριν την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Η επιτροπή συγκροτήθηκε με ευθύνη του συντονιστή του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Κ. Κατσιφαράκη, ο οποίος έλαβε υπ’ όψιν του προτάσεις μελών του Συμβουλίου για το επιστημονικό αντικείμενο και τη διαθεσιμότητα των συναδέλφων.


Τα μέλη της επιτροπής είναι τα ακόλουθα (κατά αλφαβητική σειρά):
Ζάγκας Θ. (Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
Κατσιφαράκης Κ. (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
Κρεστενίτης Ι. (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
Μελάς Δ. (Τμήμα Φυσικής)
Σαμαρά Κ. (Τμήμα Χημείας)
Τσαλικίδης Ι. (Γεωπονική Σχολή)
Χατζησπύρου Σπ. (Τμήμα Χημικών Μηχανικών)
Τα μέλη της επιτροπής προσέφεραν αφιλοκερδώς, από το υστέρημα του χρόνου τους.