"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Οι τρεις ρόλοι της γυναίκας

Πώς το μάνα, μανούλα, μητέρα, μαμά έγινε στην πορεία μάνα, σύζυγος, εργαζόμενη

Venus of Willendorf. 
Photo: Don Hitchcock, 2015
Source: Original in the Vienna Natural History Museum

Στην προσπάθεια της να βγει από την καταπίεση των προηγούμενων χρόνων και να βελτιώσει τη θέση της, η γυναίκα του σήμερα κατάφερε να επιβάλει καινούργιες ιδέες και αντιλήψεις για τη φύση του ρόλου της. Kρατώντας απόσταση από τη θέση της παραδοσιακής μητέρας και συζύγου, ώστε να έχει περιθώριο επιλογής, προσανατολίζεται σε διαφορετικές επιδιώξεις. Eτσι, το αιώνιο ερώτημα παιδιά και σύζυγος ή καριέρα χάνει τον άλλοτε αντικρουόμενο χαρακτήρα του.